Vyřešené: Legalizace průjezdu - komunikace betonárky

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Na začátku komunikace od Rohanského nábřeží k betonárce je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel nebo přidat dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Často používaná zkratka. Provozovatel komunikace je TBG Metrostv s.r.o., majitel pozemků HMP.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top