Příliš předsunuté stání

Please sign in to vote.

Added by Michal Zeman

Předsunuté stání pro cyklisty před křižovatkou v západní části ul. Chlumecká je tak daleko, že z něj není vidět na semafory.

Řešením by myslím bylo posunout obě stopčáry o několik metrů dále od křižovatky.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top