Vyřešené: Legalizace účelovek podél Broumarské

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Obě asfaltky souběžné s Broumarskou mezi vyústěním Vajgarské a panelačkou při Kyjském rybníku jsou osazeny zákazy vjezdu všech vozidel. Bylo by žádoucí vyměnit je za zákaz vjezdu všech motorových vozidel aspoň na jedné z obou cest.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top