Legalizace stoupání po chodníku od ČM na Chvaly

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Možné místo pro pilotní legalizaci jízdy po chodníku. Hlavní trasa celoměstského systému.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top