Things tagged 'cyklostezka'

limited to the area of Praha 20:

4 issues found for 'cyklostezka':

 • Cyklostezka ulice Bystrá + dálniční přejezd

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  Je třeba zajistit bezpečný průjezd po této - ve špičce frekventované - komunikaci.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem možnost vytvoření zóny cyklo+peší po celé délce vč. dálničního přejezdu. Slíbil řešit v blízké době s PČR.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Praha14-Praha20

  Created by RadkaH // 1 thread

  Dobrý den. Jsem si vědoma, že navrhuji ne zrovna jednoduchý projekt. Jedná se o propojení dvou sousedních městských částí Praha 14 a Praha 20 zřízením nové cyklostezky (přeložením stávající 0035) v oblasti podél železniční tratě Praha Vysočany-Praha Horní Počernice v úseku od současné cyklotrasy A44 a dále přes rychlostní silnici R10 Novopackou do Chval. Myslím, že by tak došlo k mnohem přívětivějšímu propojení než je současný labyrint trasy 0035 v oblasti Bus terminálu Černý most a okolí-je zde mnoho bariér typu přejezdy obrubníků,kličkování mezi najíždějícími autobusy,kolize s chodci apod. Dle jistých informací plánuje SŽDC modernizaci této žel.trati včetně zrenovování mostu nad R10. Jako příklad by mohl sloužit žel.most na trati Praha-Beroun v úseku Černošice-Všenory, kde slouží nejen cyklistům po boku mostu lávka.Došlo by tak ke kýženému bezpečnému oddělení cyklodopravy od automobilové ve velmi dopravně zatížené oblasti Černý most, která se výstavbou dalších obchodů a obřích parkovišť stále více zatěžuje, a není zde klidněji ani o víkendech (do CČM dojíždí tisíce mimopražských aut za nákupy neustále). Na obou koncích je pak dobrá návaznost na již fungující cyklotrasy, v Kyjích A44 a A26, ve Chvalech A257, které již vedou do rekreačně příjemnějších lokalit Prahy a okolí.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistický podjezd pod dálnicí a propojení A257 s A44

  Created by Petr Křemen // 0 threads

  Plánovaná stavba podjezdu Robotnice, viz http://www.ko-ka.cz/cz/dopravni_podjezd_robotnice_d.asp.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem (MČ Praha 20) nutnost využití této stavby pro propojení A44 a A257. Možné problémy s pozemky CČM. Přislíbil zahrnout do projektu cyklostezku pod dálnicí. Je třeba koordinovat s MČ Praha 14 s ohledem na napojeni na A44.

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top