Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 20:

 • Zbytečný zákaz na konci Lhotské

  Created by Vratislav // 2 threads

  Na konci ulice Lhotské je na na sídlištní parkové cestě zcela zbytečně umístěný zákaz jízdy i pro kola. Jedná se o místní propojení sídliště v ul. Mezilesí s ulicí Lhotskou.

  Navrhuji z obou stran nahradit značku B1 značkou B11.

  Na tomto sídlišti jsem vyrostl a nevidím důvod, proč by zde měla být jízda na kole zakázána. Ostatně stejně jako na téměř všech ostatních sídlištních chodnících, které jsou na občasnou jízdu na kole šířkově dimenzovány. V praxi se zde stejně bude jezdit, zákaz nikdo vymáhat nebude, jedná se pouze o zbytečné šikanování cyklistů. Frekvence tu nikdy nebude ohrožující.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Praha14-Praha20

  Created by RadkaH // 1 thread

  Dobrý den. Jsem si vědoma, že navrhuji ne zrovna jednoduchý projekt. Jedná se o propojení dvou sousedních městských částí Praha 14 a Praha 20 zřízením nové cyklostezky (přeložením stávající 0035) v oblasti podél železniční tratě Praha Vysočany-Praha Horní Počernice v úseku od současné cyklotrasy A44 a dále přes rychlostní silnici R10 Novopackou do Chval. Myslím, že by tak došlo k mnohem přívětivějšímu propojení než je současný labyrint trasy 0035 v oblasti Bus terminálu Černý most a okolí-je zde mnoho bariér typu přejezdy obrubníků,kličkování mezi najíždějícími autobusy,kolize s chodci apod. Dle jistých informací plánuje SŽDC modernizaci této žel.trati včetně zrenovování mostu nad R10. Jako příklad by mohl sloužit žel.most na trati Praha-Beroun v úseku Černošice-Všenory, kde slouží nejen cyklistům po boku mostu lávka.Došlo by tak ke kýženému bezpečnému oddělení cyklodopravy od automobilové ve velmi dopravně zatížené oblasti Černý most, která se výstavbou dalších obchodů a obřích parkovišť stále více zatěžuje, a není zde klidněji ani o víkendech (do CČM dojíždí tisíce mimopražských aut za nákupy neustále). Na obou koncích je pak dobrá návaznost na již fungující cyklotrasy, v Kyjích A44 a A26, ve Chvalech A257, které již vedou do rekreačně příjemnějších lokalit Prahy a okolí.

  Please sign in to vote.
 • Úprava chodníku ve stoupání do Svépravic

  Created by Michal Zeman // 0 threads

  Na značené cyklotrase a v cyklisty hojně užívané ulici Do Svépravic mezi odbočkou k hájovně a ul. K Hrázi je nepříjemné strmé stoupání v provozu. Vedle přitom vede málo frekventovaný chodník (chodci se připojují ve větším množství až v ul. K Hrázi).

  Bylo by proto myslím vhodné vybudování nájezdů na chodník u obou křižovatek, odstranění obrubníků u vjezdů na pozemky a vytvoření smíšené stezky pro chodce a cyklisty pouze směrem do stoupání.

  Důležité je i pokračování řešení pro kola za ulicí K Hrázi přes most až k Božanovské. Tento krátký úsek je však z celé trasy nejhorší a současně nenáročný na realizaci, proto bych navrhoval řešit jej prioritně.

  Please sign in to vote.
 • Příliš předsunuté stání

  Created by Michal Zeman // 0 threads

  Předsunuté stání pro cyklisty před křižovatkou v západní části ul. Chlumecká je tak daleko, že z něj není vidět na semafory.

  Řešením by myslím bylo posunout obě stopčáry o několik metrů dále od křižovatky.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Ratibořická zrušena

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  V rámci rekonstrukce ulic Ratibořická a Jívanská došlo ke zrušení - mnou dříve vylobované - legalizace (cykloobousměrky) v ulici Ratibořická.

  V rámci (před týdnem skončené) rekonstrukce obou ulic vznikla parkovací stání při kraji zelené plochy - dle radnice je to důvod, proč obnovení cykloobousměrky není v této podobě možné (i přes argumenty, že to jinde funguje podobně - např. ulice V Olšinách) a chce zřídit cyklostezku na okraji zelených ploch podél ulice Ratibořická.

  Z mé strany je to v tomto místě zbytečný luxus a vyhozené peníze. Co si o tom myslíte vy - ocenili byste cyklostezku a proč ?

  Please sign in to vote.
 • Přechod s krátkým rozhledem

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 1 thread

  Nebezpečný přechod na odbočce z Chlumecké (70km/h) k centru Černý Most. Rozhledová vzdálenost v oblouku je pouze 50m. Při povolené rychlosti 70km/h tento úsek vozidlo projede za 2.5s. Pokud vykročíte právě v okamžiku, kdy se objeví rychlejší vozidlo, nemáte šanci uskočit, zvlášť když tlačíte kolo a i pro řidiče je tento přechod nečekaný. (http://mapa.prahounakole.cz/misto/231/). Navrhuji minimálně dostatečně velké zrcadlo pro chodce a důraznější dopravní značení pro řidiče, v lepším případě doplnit retardér pro vozidla.

  Please sign in to vote.
 • Pravidelná údržba zeleně u podjezdu u Chlumecké

  Created by Baritone // 0 threads

  Nad podjezdem z Černého Mostu směrem Horní Počernice je ostrá zatáčka, kterou přijíždějící z Počernic z kopce profičí poměrně zprudka. Ovšem v tomto úseku bývá velmi často vysoká tráva a tudíž do zatáčky není vidět. Úsek je při porostu nad půl metru absolutně nepřehledný. K sekání dochází dle mého pozorování pouze 2 krát ročně. Momentálně se výše porostu blíží metru.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka ulice Bystrá + dálniční přejezd

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  Je třeba zajistit bezpečný průjezd po této - ve špičce frekventované - komunikaci.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem možnost vytvoření zóny cyklo+peší po celé délce vč. dálničního přejezdu. Slíbil řešit v blízké době s PČR.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistický podjezd pod dálnicí a propojení A257 s A44

  Created by Petr Křemen // 0 threads

  Plánovaná stavba podjezdu Robotnice, viz http://www.ko-ka.cz/cz/dopravni_podjezd_robotnice_d.asp.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem (MČ Praha 20) nutnost využití této stavby pro propojení A44 a A257. Možné problémy s pozemky CČM. Přislíbil zahrnout do projektu cyklostezku pod dálnicí. Je třeba koordinovat s MČ Praha 14 s ohledem na napojeni na A44.

  Please sign in to vote.
 • křižovatka Hartenberská před CČM

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  Problém s bezpečným přejezdem.

  Diskutoval jsem s Ing.Šebestíkem z MÚ Praha 20. Slíbil řešit s PČR. Varianta - jeden chodník v podjezu pod dálnicí pro chodce, druhý pro cyklisty + semafory přes křižovatku.

  Na P14 je třeba rozmyslet napojení na cyklotrasy 0035 a A44.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top